Blog / BIM – Building Information Modeling

V podjetju Rihter ves čas sledimo novim smernicam in tehnologijam v gradbeništvu ter se izobražujemo in izpopolnjujemo na različnih področjih, saj je to bistveno za gradnjo montažnih hiš najvišje kakovosti.

Ena izmed prednosti sodobne tehnologije projektiranja, ki jo uspešno uporabljamo tudi v našem podjetju, je uporaba 3D BIM procesa izdelave in upravljanja digitalnega modela objekta. BIM omogoča enostavnejši način projektiranja kot tudi gradnjo in vzdrževanje objekta skozi celoten življenjski cikel. V podjetju Rihter strankam omogočamo 3D vizualizacijo in pregled objekta v 3D skozi celoten postopek projektiranja.

Začetki arhitekturnega projektiranja segajo v čase, kjer so arhitekti risali načrte še ročno, s prihodom Autocada pa se je ta proces zelo poenostavil in postal hitrejši in enostavnejši. Dolga leta je bil Autocad glavni na področju arhitekturnega načrtovanja, v zadnjih letih pa se vse več projektivnih birojev odloča za uporabo BIM procesa. Tudi v našem podjetju smo nov način projektiranja uspešno uvedli, zato je sam proces projektiranja bistveno hitrejši, stranke pa so precej bolj zadovoljne.

Bistvo tega procesa je, da je v en proces mogoče vključiti osebe iz različnih strok in delovnih procesov, ki so bistveni pri načrtovanju montažne hiše. Pomembna lastnost BIM-a je, da se informacije tako prenašajo pravočasno in k pravim osebam.

Ena izmed pomembnih lastnosti BIM-a je tudi pravočasno odkrivanje in popravilo napak že v začetni fazi projektiranja, kar je pri gradnji montažnih hiš izrednega pomena. S tem se izognemo kasnejšim problemom, ki bi lahko nastali med samo gradnjo in s tem povezanim stroškom.

Prednosti procesa BIM:

  • 3D vizualizacija objekta in 3D sprehod po objektu
  • najbolj učinkovite razporeditve prostorov
  • izdelava raznih analiz ( energetskih, svetlobnih, vetrnih)
  • boljši prenos podatkov in sodelovanje med zaposlenimi
  • bolj natančna projektna dokumentacija
  • reševanje napak, ki bi lahko nastale med gradnjo že v fazi projektiranja
  • točni popisi in ocene investicije
  • izdelava terminskih planov

Stranka se pri projektiranju s pomočjo BIM-a dejansko postavi v prostor oziroma hišo, ki jo načrtujemo in tako doživi svojo montažno hišo na najbolj realen način. Že pred samo gradnjo torej dobi občutek in predstavo posameznih notranjih prostorov kot tudi zunanjosti montažne hiše. Ta navidezna resničnost strankam olajša sam proces načrtovanja sanjske hiše, odločanje pa je zaradi boljše predstave prostorov lažje in hitrejše. BIM omogoča tudi natančne popise količin, površin, posameznih elementov, ki se ob posameznih spremembah samodejno posodabljajo. Delo je precej olajšano, saj ni več nepotrebnega ročnega preštevanja posameznih elementov, kvadratur prostorov, fasadnih površin itd. Količine, ki jih dobimo iz BIM-a so zelo natančne, zato je natančna tudi ponudba, ki jo pripravimo za stranko. In kar je najpomembnejše, strankam ob koncu gradnje ni potrebno doplačevati raznih dodatnih nepredvidenih del zaradi pomanjkljivih popisov količin.

BIM-Building-Information-Modeling-02